วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง