วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายนริศว์ ปรารมภ์ และนางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 2. โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง 3. โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 4. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ในวันเปิดเทอมวันแรก โดยพบว่า ผู้บริหารและคณะครูได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้เป็นอย่างเรียบร้อยพร้อมทุกด้านติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง