วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกระบวนการทำงาน ของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) และได้บรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชุดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์)ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง