วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. และรับชมการเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1จากนั้นในเวลา 10.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลชี้แจงข้อราชการ ดังนี้ 1. การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป 2. การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพตำบล 3. การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4. การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV 5. การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลชาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชุดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  • headita.jpg

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง