การเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.ชลบุรี (ห้วยกะปิ)ลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น ขนาดเนื้อที่มาตรฐาน 32 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้น 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบ้านถ้วน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นั้น การเคหะแห่งชาติ กำหนดรณรงค์เปิดขายคโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.00 น. ณ ห้องสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาชลบุรี โดยเปิดขายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง