โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน <รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม>

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง