ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับย้าย โอน การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) >>ดาวน์โหลด

  • S__23322644.jpg
  • wednesday.jpg
Chon1 Chanel


DLTV โรงเรียนบ้านห้วยมะระ สพป.ชลบุรีเขต 1