โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามของผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563 มี...
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 นำโดยนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเข...
อ่านเพิ่มเติม...

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์