ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563  นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1...
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอพระพุทธสิงหิงค์ อำเภ...
อ่านเพิ่มเติม...

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์