ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


E-News Chon1

ประกาศ


15/10/60
17.00 น.
     ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2560 >> รายละเอียดประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


21/11/60
16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูสอนภาษา
ต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา และอัตราจ้างชั่วคราวคราว ทำหน้าที่
ครูผู้สอน สาขาการสอนปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 
22 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2560 >> รายละเอียดประกาศครูสอนปฐมวัย
>> รายละเอียดประกาศครูสอนภาษาต่างประเทศ


20/11/60
14.30 น.

ประชาสัมพันธ์     โรงเรียนบ้านชากนา ต.เขาซก อ.หนองใหญ่
จ.ชลบุรี รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. - 28 พ.ย. 2560
>> รายละเอียดใบสมัคร 

  
15/11/60
10.00 น.

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ
จังหวัดลพบุรี จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างที่พักสำหรับ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ชุมชนหนองไม้แก่น หมู่ 7
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. และวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ช่องทางการร่วมทำบุญ
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๘๓ – ๖- ๑๔๗๒๙-๒ ชื่อบัญชี โครงการ
รวมพลังน้ำใจเพื่อบ้านหลังใหม่ผู้ป่วยเอดส์ >> รายละเอียดโครงการ

  
15/11/60
10.00 น.

ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
>> รายละเอียดโครงการ

 
13/11/60
11.30 น.

ประชาสัมพันธ์ ด้วย สพฐ. แจ้งว่าตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอรับโอนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยื่นคำขอต่อ สพฐ. ก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
ไม่น้อยกว่า 180 วัน ซึ่งวันสุดท้ายของการยื่นคำขอรับโอนสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
     สพป.ชลบุรี เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะรับโอนสถานศึกษา ขอให้แจ้งข้อมูล
การขอรับโอนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กลุ่ม
นโยบายและแผน สพป.ชลบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
 
31/10/60
14.30 น.

ประชาสัมพันธ์   ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ขอเลื่อนพิธีมอบจักรยานโครงการ “ 50 ปี  มอบจักรยาน 7000 คัน
ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
เนื่องจากท่าน ผวจ.ชลบุรี ติดภารกิจ  (นายกรัฐมนตรีมาฐานทัพเรือสัตหีบ) 
>>บัญชีนักเรียนรับมอบจักรยาน   >>กำหนดการ


01/09/60
09.00 น.
ตรวจสอบผลการแข่งขัน ข่าวประกาศ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
การแข่งขัน"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67" 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เว็บไซต์

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.