ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ


5/3/61

     ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสถานศึกษา สังกัด 
 สพป.ชลบุรี เขต 1 >> รายละเอียดประกาศ


10/2/61

     ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม
    (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2561   
     - แบบ ปร 4 - 5 - 6 
     - ตาราง Factor F
     - บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
  >> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

12/3/61

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovative School Summit 2018
 จัดงานระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์
 ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวน
 ชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 >> รายละเอียดโครงการ

ภาพกิจกรรมสำนักงาน

พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

เอกสารเผยแพร่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Facebook Chon1

ตารางการใช้ห้องประชุม

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
Administrator/Editor
Address:
สพป.ชลบุรี เขต 1
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
ประเทศไทย
Phone:
038-272062
Fax:
038-276766
Send an Email
(optional)