ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

E-News Chon1

ประกาศ


19/09/60
20.15 น.
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
นักศึกษา ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560
เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  >>
07/09/60
15:10 น.
รายงานงบทดลอง GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2560 >> รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


19/09/60
11.00 น.

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ To be number One
ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน  2560 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


01/09/60
09.00 น.
ตรวจสอบผลการแข่งขัน ข่าวประกาศ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
การแข่งขัน"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67" 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เว็บไซต์

05/09/60
09.00 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเจ้าคณะจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบทจังหวัดละ 89 รูป เป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 >> รายละเอียด

โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


โรงเรียนวัดเตาปูน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี