ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


E-News Chon1

ประกาศ


15/10/60
17.00 น.
     ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2560 >> รายละเอียดประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


21/11/60
16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูสอนภาษา
ต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา และอัตราจ้างชั่วคราวคราว ทำหน้าที่
ครูผู้สอน สาขาการสอนปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 
22 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2560 >> รายละเอียดประกาศครูสอนปฐมวัย
>> รายละเอียดประกาศครูสอนภาษาต่างประเทศ


20/11/60
14.30 น.

ประชาสัมพันธ์     โรงเรียนบ้านชากนา ต.เขาซก อ.หนองใหญ่
จ.ชลบุรี รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. - 28 พ.ย. 2560
>> รายละเอียดใบสมัคร 

  
15/11/60
10.00 น.

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ
จังหวัดลพบุรี จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างที่พักสำหรับ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ชุมชนหนองไม้แก่น หมู่ 7
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. และวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ช่องทางการร่วมทำบุญ
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๘๓ – ๖- ๑๔๗๒๙-๒ ชื่อบัญชี โครงการ
รวมพลังน้ำใจเพื่อบ้านหลังใหม่ผู้ป่วยเอดส์ >> รายละเอียดโครงการ

  
15/11/60
10.00 น.

ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
>> รายละเอียดโครงการ

 
13/11/60
11.30 น.

ประชาสัมพันธ์ ด้วย สพฐ. แจ้งว่าตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอรับโอนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยื่นคำขอต่อ สพฐ. ก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
ไม่น้อยกว่า 180 วัน ซึ่งวันสุดท้ายของการยื่นคำขอรับโอนสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
     สพป.ชลบุรี เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะรับโอนสถานศึกษา ขอให้แจ้งข้อมูล
การขอรับโอนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กลุ่ม
นโยบายและแผน สพป.ชลบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
 
31/10/60
14.30 น.

ประชาสัมพันธ์   ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ขอเลื่อนพิธีมอบจักรยานโครงการ “ 50 ปี  มอบจักรยาน 7000 คัน
ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
เนื่องจากท่าน ผวจ.ชลบุรี ติดภารกิจ  (นายกรัฐมนตรีมาฐานทัพเรือสัตหีบ) 
>>บัญชีนักเรียนรับมอบจักรยาน   >>กำหนดการ


01/09/60
09.00 น.
ตรวจสอบผลการแข่งขัน ข่าวประกาศ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
การแข่งขัน"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67" 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เว็บไซต์

โครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


โครงการโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนวัดเตาปูน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี