ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

14/12/61

ประกาศ - คำขวัญวันเด็ก ประจำปีปี 2562
              พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
              "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 
          

28/9/61

 ประกาศ 
          - ตารางแสดงเงินงบประมาณ และแบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.-ก.ย.61

23/8/61

 ประกาศ
          - เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (M61080030620)
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
          - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (e-bidding)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

11/12/61

 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 ได้รับแจ้งจากสำนักงาน สกสค.ชลบุรี เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค.
  ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ
  สกสค. ให้ยื่นใบสมัครจากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
  และได้ขยายการยื่นใบสมัครไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  (รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.และ ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส.)

23/11/61

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
 โครงการ เซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)

22/11/61

 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินโมก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
(ประกาศรับสมัคร) 

21/11/61

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1(เพิ่มเติม) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แบะวิธีการดังกล่าว
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมวศึกษาชลบุรี เขต1 จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร
 สถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
 (รายละเอียด)

 

  ประชาสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดสวัสดิการ
  ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ โดยการออมเงิน และ
  ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
         ทั้งนี้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำท่านใดสนใจ
  ติดต่อกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
  โทร.038-274190 ต่อ 110 หรือเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
  www.chon1.go.th  กลุ่มอำนวยการ

Facebook Chon1

ตารางการใช้ห้องประชุม

Visit Counter

301020
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์วันนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เมื่อวานนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สัปดาห์นี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เดือนนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เข้าเยี่ยมชม ปี พ.ศ. 2561
473
741
3026
293671
8089
29881
301020

Your IP: 3.80.218.53
Fri, 14 Dec 2018 09:45:38 +0000