ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

19/11/61

 ประกาศ
                 รับสมัครนักกีฬา มวยไทย ในรายการ "สพฐ เกมส์ 2561" รายละเอียดการสมัคร
     และเกณฑ์การแข่งขัน สามารถดาวนืโหลดได้ที่ gg.gg/chon1games2018
     หรือติดต่อที่กบุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 พ.ย. 2561 นี้

28/9/61

 ประกาศ 
          - ตารางแสดงเงินงบประมาณ และแบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.-ก.ย.61

23/8/61

 ประกาศ
          - เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (M61080030620)
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
          - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (e-bidding)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

15/11/61

 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านชากนา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 (ประกาศรับสมัคร) (ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือก) (ใบสมัคร)

14/11/61

 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงเรียนชลกันยานุกูล
 กำหนดจัดโครงการจัดงานประเพรีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน
 จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 โดยมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 เวลา 16.30 น. (รายละเอียด)

08/11/61

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
 จำนวน 2 อัตรา 1. วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา  2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (รายละเอียด)

06/11/61

 ประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี
 เปิดรับจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (ผู้ซื้อบ้าน) ตามโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย
 สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำจังหวัดชลบุรี โดยยื่นเอกสารการจองสิทธิ์ได้
 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ภายใน 14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
 ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงแก้ว โตสอาด โทรศัพท์ 090-9457589
 (ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ กค 0311.08/ง26
 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) (รายละเอียด)

 

  ประชาสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดสวัสดิการ
  ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ โดยการออมเงิน และ
  ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
         ทั้งนี้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำท่านใดสนใจ
  ติดต่อกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
  โทร.038-274190 ต่อ 110 หรือเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
  www.chon1.go.th  กลุ่มอำนวยการ

Facebook Chon1

ตารางการใช้ห้องประชุม

Visit Counter

285421
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์วันนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เมื่อวานนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สัปดาห์นี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เดือนนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เข้าเยี่ยมชม ปี พ.ศ. 2561
346
1689
4866
271071
22371
18988
285421

Your IP: 54.235.48.106
Wed, 21 Nov 2018 03:53:34 +0000