ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ


5/3/61

     ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสถานศึกษา สังกัด 
 สพป.ชลบุรี เขต 1 >> รายละเอียดประกาศ


10/2/61

     ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม
    (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2561   
     - แบบ ปร 4 - 5 - 6 
     - ตาราง Factor F
     - บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
  >> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

12/3/61

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovative School Summit 2018
 จัดงานระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์
 ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวน
 ชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 >> รายละเอียดโครงการ

ภาพกิจกรรมสำนักงาน

พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

เอกสารเผยแพร่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Facebook Chon1

ตารางการใช้ห้องประชุม