ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ


17/1/61
     ประกาศ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งครู  >> รายละเอียดเอกสารที่ส่งพร้อมคำขอร้องขอย้าย


17/1/61
     ประกาศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว หน้าที่ครูผู้สอนสาขาพลศึกษา 
>> รายละเอียดประกาศ


15/1/61
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
 ชั่วคราว โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)
>> รายละเอียดประกาศ  

8/1/61      ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 
>> รายละเอียดประกาศ  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


17/1/61

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ครั้งที่2 ภาคเรยนที่ 2/2560
 สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่  >> ดาวน์โหลด
*
* ดาวน์โหลดเอกสารได้ถึงวันที่ 19 ม.ค. 61

3/1/61

 ประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี  เขต 1  กำหนดสอบโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 
(รอบที่ 2)  ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม  2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3
อาคาร 1  สพป.ชลบุรี เขต 1  ผู้ประสานงาน 
ระวิพรรณ  กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.038-288757 ,086-8277045

 15/11/60

 ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
>> รายละเอียดโครงการ

ภาพกิจกรรมวันครู 2561

วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1
วันครู 2561 สพป.ชลบุรี เขต 1

กิกจรรมสำนักงาน

ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561
ทำบุญสำนักงาน 2561

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

เอกสารเผยแพร่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Facebook Chon1