ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ


15/12/2560

     ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
โรงเรียนบ้านหนองเขิน ตำบลหนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
>>> รายละเอียดประกาศ


7/12/2560

     ประกาศ สพป.ชลบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ >> รายละเอียด

และ บุคลากรคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 >> รายละเอียด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 
8/12/60
13.50 น.

          ประชาสัมพันธ์   ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี   
กำหนดจัดพิธีมอบจักรยานโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน
ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน” ในวันจันทร์ที่  ๑๘  ธันวาคม  2560  
เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
(หนังสือแจ้งในช่องโรงเรียน)   >>บัญชีนักเรียนรับมอบจักรยาน  

  
15/11/60
10.00 น.

ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
>> รายละเอียดโครงการ


01/09/60
09.00 น.
ตรวจสอบผลการแข่งขัน ข่าวประกาศ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
การแข่งขัน"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67" 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เว็บไซต์

ภาพกิจกรรมการศึกษา

แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯ โอลิมปิก
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค
แสดงความยินดี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ฯโอลิมปิค

ภาพกิจกรรมสำนักงาน

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

E-News Chon1

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

เอกสารเผยแพร่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์