หน้าหลักเว็บไซต์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ


15/5/61

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
จำนวน 3 อัตรา >>รายละเอียดประกา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

11/5/61
 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 >>รายละเอียดเพิ่มเติม
7/5/61

 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
 บุคคลเพื่อจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชา
 ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา >> รายละเอียดประกาศ
30/4/61  ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการรณรงค์ "ปิดเทอมนี้
ทุกชีวีปลอดภัยห่่วงใยทุกคน โดยให้หน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ร่วมจัดทำป้ายข้อความ ตามด้วยชื่อหน่วยงาน ติดตั้งในจุดที่เห็นเด่นชัดและบุคคลทั่วไปมองเห็น เพื่อให้  สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 และแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับเป็นการสิ่งส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียน ในสังกัดร่วมรณรงค์โครงการและจัดส่งรายงานผลให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาชลบุรี เขต 1
 >> รายละเอียดประกาศ
24/4/61

     ประชาสัมพันธ์ การประชุมนานาชาติ Thailand-Japan Student Science 2018 (TJ-SSF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
 >> รายละเอียดโครงการ

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

เอกสารเผยแพร่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Facebook Chon1

ตารางการใช้ห้องประชุม