ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++
สพป.ชลบุรี เขต 1 : Version 4.8
หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สพป.ชลบุรี เขต 1
โทรศัพท์ : 038-272062 ต่อ 21
 
Forgot  Password?